Jan Siestrzeńcewicz (Glitter)

ZNAKI


CZĘŚĆ PIĄTA14 października 2018 roku

Komunia Święta

Pan Jezus w sercu w Komunii Świętej: "Pamięć i tożsamość." Dziś dzień papieski po tej mszy świętej dostaliśmy obrazek z tekstem z książki Świętego Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość".

16 października 2018 roku

"Warszawa Jakiej Nie Znamy"
"Warszawa I Jej Dziedzictwo"
(konkursy fotograficzne...)

9 października 2018 roku

Słowo "wygrasz w tych konkursach, wygrasz te konkursy" - proroctwo co do przeszłości jak w apokalipsie Świętego Jana. IPA i konkurs "Warszawa Jakiej Nie Znamy" - też na Woli (Muzeum Woli). Konkurs Warszawa i jej dziedzictwo organizowany przez Mennica Legacy Tower - muzeum - dziedzictwo

9 października 2018 roku

W sprawie pomysłu, żeby pójść do kina na film "Johnny English" - "Jezu!" - zobaczyłem obraz świętego Jana Pawła II i obraz Basi. Święty Jan Paweł II - Jan - "Johnny".  Basia mówi po angielsku - "English"

10 października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "sprawa "Myśli O Niebie" i świadectwia dla Roberta". Antyfona: "Ty stworzyłeś wszystko - i niebo i...". Psalm: "...z daleka spostrzegasz moje myśli" - "Myśli O Niebie". "Ponieważ jest jeden chleb, przeto my wszyscy..." - myśl o Duchu Świętym, o której mówił Piotruś - "...każdy fragment Ducha Świętego, to cały Duch Święty" Druga intencja: "Odnośnie moich trudności dzisiejszych i wczorajszych": Antyfona: "...wiele nieszczęść spada na sprawiedliwych lecz ze wszystkich Pan ich wybawia. Pan odkupi dusze sług swoich. Nie zazna kary, kto się do Niego ucieka. Antyfona: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".


10 października 2018 roku

Tego samego dnia - Flickr - 1446 zdjęć, na początku - 1447. "Myśli o Niebie" - 446, na początku - 447. Jeden tysiąc - utwór "I'll Stand Beside You" miał numer 1000 w "Make More Music"

20 Października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Panie Jezu, żebym postępował według tego pouczenia, że wobec owoców Ducha Świętego nie ma prawa, żebym był opanowany, łagodny, cierpliwy". Antyfona: "Bóg lituje się nad tymi którzy przyjmują Jego pouczenie, którzy się śpieszą do Jego przykazań. Druga intencja: "sprawy talentów" - psalm: "...obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk swoich". Trzecia intencja: "sprawy bieżące" - Robert - Antyfona: "...świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie".

22 października 2018 roku

Zaległe

Na 100 dni przed 25 czerwca 2015 roku miałem poznanie, że po tych 100 dniach - 25 czerwca 2015 roku wydarzy się coś ważnego. 25 czerwca 2015 roku ksiądz Stanisław odprawił Mszę Św. za Piotrusia z okazji jego imienin rok później 25 czerwca 2016 roku; w roku Miłosierdzia - awans polskich piłkarzy do ćwierćfinału Euro 2016 we Francji - symbolicznie poprzez Piotrusia - też z udziałem obrazku Miłosierdzia Bożego z napisem "Jezu ufam Tobie", który dostaliśmy od Księdza Stanisława 28 lutego 2016 roku w nasze urodziny, w roku Miłosierdzia, w dniu "Wieczoru Miłosierdzia".

22 października 2018 roku

Mamusia symbolizująca Maryję mówiła, że Benedykt XVI jest ładny. Joseph Ratzinger; święty Józef

21 października 2018 roku

Intencja: Pierwsza - sprawa czystości serca, abym się nie oglądał na innych. Psalm: "...oczy Pana zwrócone na..." Druga intencja: "sprawy dzisiejsze, obecne..." "oko na Warszawę", wybory samorządowe, świadectwo dla Roberta". Trzecia intencja: "aby rychło spełniły się te różne, dotychczas będące sercu w nadzieje, aby rychło zagrały wszystkie jak jedna symfonia. Odnośnie drugiej, potrójnej intencji: "...On miłuje Prawo i Sprawiedliwość". Pierwsza antyfona: "Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Duch Święty - Robert. "...On miłuje Prawo i Sprawiedliwość" - dziś wybory wygrał PiS - Prawo i Sprawiedliwość. Odnośnie trzeciej intencji - psalm: "...dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei poukładanej w Tobie. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu". Tego dnia, w modlitwie adoracyjnej, Pan Jezus powiedział mi dokładnie te słowa psalmu, które dziś są w pierwszej zwrotce: "...słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuję Prawo i Sprawiedliwość. "Ziemia jest pełna jego łaski".

22 października 2018 roku

22 października 1997 roku na Hancocku śpiewałem "Pocałuj Noc". W lipcu 2018 roku, też śpiewałem "Pocałuj Noc" na karaoke (Kana Galilejska; wesele). "Pocałuj noc w najwyższą z gwiazd". - Święty Jan Paweł II - 22 października 1978r. Zobaczyłem tuż przed modlitwą wieczorną okładkę filmu "Ojciec
Panny Młodej", jak panna młoda całuje tatę - "Father of the Bride" - Ojciec - jak święty Jan Paweł II - panna młoda; wesele... Nie byłoby tego znaku, gdyby Piotrusiowi udało się oddać film do wypożyczalni, ale się nie udało ze względu na wybory.

22 października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje - pierwsza: wielbiąco- dziękczynna - "za piękny dzień 40 rocznicy inauguracji pontyfikatu św Jana Pawła II - najpiękniejsze znak"... Druga intencja: "sprawy dzisiejsze, bieżące". Pierwsze: "W jego bramy wstępuje z dziękczynieniem, chwalcie i błogosławcie Pana. Dziś znak z Kaną galilejską; wesele, karaoke. - "..służcie Panu z weselem...

24 października 2018 roku

24 października 2018 roku

Pomodliłem się nową modlitwą do Ducha Świętego w sprawie nowej domeny. W kilka minut znalazłem śliczną domenę - smilinglink com - zawiera gli tter i ingli jak English Piotruś - Piotruś uczy się angielskiego. Pan Jezus: "...potrzeba mało albo tylko jednego..." - uśmiech - jedna strona - smilinglink :

24 października 2018 roku


Wezwałem: "Jezu!" w sprawie, czy stworzyć stronę www zbiorczą do wszystkich naszych stron www. Zobaczyłem obraz świętego Jana Pawła II i napis: Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa..." -  Pomyślałem: "Jak dzisiejszy dzień - 24 października - wiąże się ze świętym Janem Pawłem II?" - 24 października 1997 roku uczestniczyłem w odsłonięciu popiersia Jana Pawła II w Chicago.

3 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Najpierw plastyka, czy muzyka?" - Antyfona: "moje serce cieszyć się będzie Twojej pomocy, śpiewać będę Panu, który obdarzył mnie dobrem".

28 października 2018 roku

Rentę dostałem około dwóch tygodni po odejściu papieża do domu Ojca (kwiecień 2005)

29 października 2018 roku


Projekt myśli

U Pana Jezusa gdy był na ziemi, jeśli chodzi o odczucia - były wszystkie, Jeśli chodzi o czyny - była jedynie miłość.

25 października 2018 roku

Intencje: "sprawa nowej domeny, dziś wykupionej haveheaven com" -  Aklamacja: wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, byle bym pozyskał Chrystusa i w nim się znalazł". - "pozyskał" - "have" - "w Chrystusie" - "w niebie".

24 października 2018 roku

Zamówienie tłumaczenia "Myśli o
O Niebie" na angielski. Dowiedzieliśmy się, że ta firma od trzech lat robi tłumaczenia dla KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Święty Jan Paweł II skończył tam dwa fakultety - teologię i filozofię. "Myśli O Niebie" - teologia i filozofia. Dziś - rocznica odsłonięcia popiersia Świętego Jana Pawła II Chicago, w którym uczestniczyłem.

27 października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Ofiaruję moje trudności w intencji nawrócenia grzeszników". Druga intencja: "kwestia tego zbliżania się tej intronizacji, ta sprawa tej intronizacji; tego przebicia się, które już się zbliża". Odnośnie pierwszej intencji - Aklamacja: Pan mówi: "Nie chcę śmierci grzesznika lecz pragnę aby się nawrócił i miał życie". - Antyfona: "Syn człowieczy przyszedł aby oddać swoje życie na okup za wielu". Odnośnie drugiej intencji: "Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w twoich bramach Jeruzalem. Do niego wstępują pokonania pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie - trony domu Dawida". Prawo Izraela -  Prawo i Sprawiedliwość.

28 października 2018 roku

Komunia Święta

Ewangelia o niewidomym który wołał Jezusa i został uzdrowiony. W Komunii Świętej - Pan Jezus: "Jasiu, dziękuję ci. Jak Maryja i św. Jan Apostoł, stanęli przy mnie pod krzyżem, gdy byłem ukrzyżowany,  przychodzisz do mnie, pomimo ciemności, trudności zewnętrznych trwasz we mnie, łaska Boża trwa na wieki w tobie. Przylgnąłeś do mnie choćby nie wiem co. Skojarzenie z dzisiejszą Ewangelią - "nastawał na niewidomego, żeby umilkł" - wzruszenie, radość...

28 października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: 1. "Uwielbiam Cię Boże w tej radości i dziękuję Ci za nią". 2. "Ufam, że poprzez te pisanie tekstów od teraz bardziej przez Piotrusia w Duchu Świętym, będzie większa skuteczność działania u nas". 1. Psalm: "Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu". Dziś oglądaliśmy komedię "Ojciec Panny Młodej 2" i śmialiśmy się, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami: Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. 2. Ewangelia: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję Mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą". odpowiedział. Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jana, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój który jest w niebie". (Święty Jan Paweł II; znaki...) "Otóż Ja tobie powiadam ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję Mój kościół a bramy piekielne go nie przemogą i tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ewangelia: "Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc by czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie".

29 października 2018 roku

21-ta rocznica Sears Tower. Dziś komentarz na viewbug o zdjęciu Rondo 1 pracowni architektonicznej Sears Tower w Chicago. Komentarz: "awsome on being on top class". Byłem na "Top" Sears Tower - na piętrze widokowym.

30 października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: 1. "Żebym był ascetą na chwałę Boga i pożytek dla ludzi". 2. "Uwielbiam Cię Boże w moich słabościach, w których, ufam, że moc się doskonali (słabości nie przebicia się za bardzo z tymi działami i tym podobne)". Odnośnie pierwszej intencji: Antyfona: "Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wonność Bogu". Odnośnie drugiej intencji - Ewangelia: "Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak, że ptaki powietrzne zagnieździły się na jego gałęziach". Psalm: "Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie".

31 października 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Poinstruuj" - Antyfona: "Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza". Psalm: "Niech Cię wielbią Panie wszystkie Twoje dzieła i niech chcię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków. Aklamacja: "Bóg wezwał nas przez Ewangelię abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa". Antyfona: "Będziemy się radować ze zbawienia i wielbić imię Pana Boga naszego".

1 listopada 2018 roku

Komunia Święta

Pan Jezus: "Jasiu, pamiętasz słowa świętego Ojca Pio: "W cierpliwości posiądziemy nasze dusze"? - "Tak". Pan Jezus: "Dziękuję ci, Jasiu za twoją cierpliwość". W tym momencie Tomek organista zaśpiewał: "Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali". Myślałem: "Czy wielbić?" - Tomek organista:  "Uwielbiamy Cię" - Tak.

1 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Sprawa inicjatywy z myślami". - Psalm: "Kto wstąpi na górę Pana?" Ewangelia: "...wyszedł na górę". 22 Września 2018 roku włączyłem promocje moich "Myśli o Niebie" na Google Ads. Następnego dnia, w 50 rocznicę odejścia św Ojca Pio do nieba i setną rocznicę jego stygmatyzacji, zobaczyłem zdjęcia Ryszarda Paszkowskiego, który w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości napisał mi wiadomość na Facebooku o moich zdjęciach: "Kształtuje się ciekawy indywidualny styl". A ten fotograf jest związany ze Stadionem Narodowym bo zrobił słynne zdjęcie na którym widać jak piorun uderza w Stadion Narodowy, a Pan Jezus powiedział w Ewangelii w tamtym okresie o przyjściu Królestwa Bożego -"jak błyskawica świeci od jednego krańca widnokręgu do drugiego, tak będzie z dniem syna człowieczego w dniu Jego". Stadion Narodowy właśnie symbolizuje tą górę. 100 dni po wydarzeniu "Jezus na stadionie", na którym śpiewałem, Pan Bóg dał mi znaki co do intronizacji Chrystusa na Króla Polski, że dokona się właśnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W przeddzień tej intronizacji był koncert na Stadionie Narodowym z okazji jubileuszu Niepodległości.

8 listopada 2018 roku

Piąta rocznica telefonu od pani z "Listy z Mocą". Dziś telefon od pani z "Kiwi Marketing". "Kiwi Marketing" mieści się obok Marcinka domu. 11 Listopada 2018 roku - setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, imieniny Marcinka.

6 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Żebym od tej pory był bardziej miłosierny, żebym usłużył tym wszystkim, którzy tak bardzo cierpią". - Psalm: "Wypełnimy śluby wobec czcicieli Boga. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni".
Druga sprawa - sprawa wysłanego listu do trzech osób - Ewangelia: "Pewien człowiek wyprawił ucztę i zaprosił wielu..." Łk 14, 15-24

5 listopada 2018 roku

Trudności ze stroną - spojrzałem się na obraz Matki Bożej Częstochowskiej - w tym momencie Paul McCartney: "Mother Mary Comes to me". - udało się.

5 listopada 2018 roku

Projekt myśli

Gdy przychodzi mi cierpieć, moc do zniesienia tego cierpienia czerpię ze świadomości, że Pan Jezus też cierpiał, i to jeszcze bardziej.


5 listopada 2018 roku

15:00. "Jezu ufam tobie". W tym momencie pojawiła się strona z napisem: "Welcome to website haveheaven com

5 listopada 2018 roku

Usiadłem do komputera żeby zrobić finał pracy z haveheaven com W tym momencie zaśpiewał Louis Armstrong: "...heaven, I'm in heaven..." "Udało się. Jest ładnie. Jeszcze jedna poprawka. Zdążyłem". W tej samej jeszcze piosence: "...heaven, I'm in heaven..."

7 listopada 2018 roku

Odmówiłem koronkę za osoby niepełnosprawne. Gdy powiedziałem "błogosławiony ksęże Jerzy Popiełuszko", zobaczyłem zdjęcie mamy księdza Jerzego Popiełuszki i powiedziałem: "...mamusiu, tatusiu...". Zobaczyłem zdjęcie matki i ojca -  świętej Matki Teresy z Kalkuty i Ojca Świętego - świętego Jana Pawła II potwierdzenie, żeby modlić się dla potrzebujących.

4 listopada 2018 roku

Na Mszy Świętej miałem w sercu intencję inicjatywy podzielenia się świadectwem o Iskrze Bożego Miłosierdzia z wiadomościami TVP. Na końcu Mszy Świętej ksiądz powiedział: Korzystajmy z katolickich mediów audiowizualnych.

6 listopada 2018 roku

Projekt myśli

Każdy kto okazuje miłosierdzie jest wielki i tylko ten to okazuje miłosierdzie jest wielki.

10 listopada 2018 roku

Komunia Święta; Msza Święta. Pan Jezus: "Co do kropelki". Intencja: "za dzień jutrzejszy - 11 Listopada 2018r". Ksiądz w kazaniu: "...abyśmy budowali Królestwo Boże. Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo Chrystus, jak nas wspiera dzisiaj, będzie wspierał nas jutro". Po Komunii Świętej Pan Jezus: "Powiedz Piotrusiowi o wysłanym mailu do pana Krzysztofa Ziemca. Przyjmie to. Powiedziałem. Przyjął.

10 listopada 2018 roku

Pan Krzysztof Ziemiec odpisał na naszego maila, którego dziś w nocy wysłaliśmy. Napisał nam: "Może coś się uda" i uśmiech. Tego dnia prowadził główne wydanie wiadomości TVP.

10 listopada 2018 roku

Pani Krysia która ma około 98 lat, była dziś u nas. 100 lat od odzyskania niepodległości. Słuchała z nami utworu "Miłość Ci Wszystko Wybaczy". Tego samego dnia usłyszeliśmy ten utwór na koncercie "Dla Niepodległej na Stadionie Narodowym" w telewizji. Widzieliśmy ludzi wychodzących ze stadionu, dotknęliśmy stadionu.

9 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa 11 Listopada 2018 roku - Intronizacji, przebicia się. Antyfona: "Ujrzałem miasto święte - Jeruzalem nowe zstępujące z nieba od Boga, ozdobione jak oblubienica przystrojona dla swego męża". Psalm: Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi".

10 listopada 2018 roku

Jutro - w setną rocznicę odzyskania niepodległości - Świątynia Opatrzności Bożej - zapalenie świecy Niepodległości - to ta zapowiadana Intronizacja - rozeznanie - "światło w twoich oczach" - 9 października 2018 roku - 100 dni po "Jezus na Stadionie", gdzie śpiewałem dla Polski.

10 listopada 2018 roku

Usłyszeliśmy, że oficjalnie niepodległość była uchwalona 100 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie. Zamek Królewski na stronie głównej smilinglink com - w dwóch ostatnich konkursach fotograficznych - moje zdjęcia Zamku Królewskiego.

10 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Dziękuję Ci, Boże za tą radość i pokój" - Antyfona: "Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem, aby posiadł godność kapłańską na zawsze". Psalm: "Błogosławiony człowiek który służy Panu i wielką radość znajduje w jego przykazaniach. Rozdaje i obdarza ubogich". .ziś był u nas Pan Artur. Daliśmy mu trochę jedzenia. Dwa razy w psalmie o potędze. Pan Jezus wcześniej: "Teraz to potężne przebicie się".

11 Listopada 2018 roku

"Dwie Wieże" ze znaku sprzed pół roku. "Władca Pierścieni. Dwie Wieże". Dziś: "Przesuwamy się w kierunku dwóch wież" - tak policjanci mówili do rzeszy ludzi zgromadzonych na Moście Poniatowskiego, gdzie byłem też z Piotrusiem. W tym momencie spotkała nas Basia Król - Dziś Intronizacja Jezusa Chrystusa właśnie na Króla Polski, a te dwie wieże to Piotruś i ja, pomiędzy którymi jest Iskra Bożego Miłosierdzia - właśnie Król Polski. Ludzie przesuwają się w kierunku dwóch wież, jednocześnie w kierunku naszego domu.

11 Listopada 2018 roku

Golec uOrkiestra - w tekście ich piosenki, którą ostatnio usłyszeliśmy: "nasi przodkowie walczyli o wolność" - dziś usłyszeliśmy hymn Polski nagrany przez Golec uOrkiestra

11 Listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje wielbiąca dziewczyna za mnóstwo łask i darów w tym dniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - między innymi za dar Intronizacji. - "Chwal duszo moja Pana, Stwórcę swego". Psalm: "Pan Króluje na wieki. Bóg twój Syjonie przez pokolenia".

11 Listopada 2018 roku

Uczestniczyliśmy z Piotrusiem w marszu niepodległościowym - setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - Piotruś wcześniej zakupił flagi dla nas - akurat udało mu się kupić dwie ostatnie flagi.

14 listopada 2018 roku

"Panie Jezu, Paul McCartney jest już w podeszłym wieku. Proszę cię Doprowadź go do nieba. O krwi i wodo któraś wytrysnęła Najświętszego Serca Jezusowego jego zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie". Puściłem utwór w playliście z kilkunastoma utworami i dwoma śpiewanymi przez Paula McCartneya - losowo - akurat zaśpiewane przez Paula McCartneya pierwsze słowa: "when I find myself in times of trouble, Mother Mary Comes to me".

13 listopada 2018 roku

Intencje: 1. "Abym postępował na drodze prawości, zawsze". 2 Dziękuję za pocieszenie w modlitwach adoracyjnych". 3. "Wyrażam nadzieję w sprawie pana Krzysztofa Ziemca, a nadzieja zawieść nie może ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego który został nam dany". 1 Psalm: "Zbawienie prawych pochodzi od Pana". 2. "Zbawienie prawych pochodzi od Pana". 3. "Sprawiedliwi posiądą ziemię..." - Ziemiec - "...i będą zamieszkiwać na wieki". Ewangelia: "...czy okazuje wdzięczność za to że wykonał to, co mu polecono?" - tuż przed tą modlitwą odmówiłem koronkę w intencji wielbiąco- dziękczynnej.

11 Listopada 2018 roku

W Czytaniu o podpłomyku skojarzenie ze świecą Niepodległości, z aktem zawierzenia. Piotruś odnośnie tego czytania: "...aż do dnia deszczu, czyli do zbawienia - błogosławieństwo dla Polski.

14 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Uwielbienie i dziękczynienie też za radość świętego Jana Pawła II z intronizacji, z tych Łask dla Polski". "...stół dla mnie zostawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu pana po najdłuższe czasy". Ewangelia: "...wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Wtedy jeden z nich widząc że jest uzdrowiony wrócił i oddał chwałę Bogu donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu (...) wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

15 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawy bieżące, dzisiejsze. Dziś słowa Roberta: "Masz dobre oko". Psalm: Pan przywraca wzrok ociemniałym". Robert modlił się za mój wzrok tuż przed tym jak zrobiłem mnóstwo tych zdjęć. Dziś 18-ta rocznica mojego i mamusi wyjścia ze szpitala". Psalm: "...ochrania sierotę i wdowę". Aklamacja: "...ten przynosi owoc obfity" - SMS od Roberta, komplement". Ewangelia: "Królestwo Boże pośród was jest (...) jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu do drugiego, tak będzie z Synem Człowiekiem w dniu Jego. 10 listopada 2018 roku - wiadomość na moim Facebooku od pana Radosława paszkowskiego, że moje zdjęcia są ciekawe. On zasłynął zdjęciem z błyskawicą na Stadionie Narodowym. W dniu, w którym mi napisał tą wiadomość, pan Krzysztof Ziemiec też napisał wiadomość - pozytywnie.

15 listopada 2018 roku

Dziś rocznica wyjścia ze szpitala mojego i mamusi. Pojechaliśmy dziś z Piotrusiem - niezamierzenie - do Hali Mirowskiej - mamusia - Mira. Zrobiłem zdjęcia kwiatów - mamusia lubiła kwiaty.

15 listopada 2018 roku

Mamusia była 40 razy w szpitalu nigdy nie narzekała

15 listopada 2018 roku

Świętej pamięci pani, która miała maję mówiła o mamusi: "To jest taka wyjątkowa kobieta. Nie mam słów. Ogromny podziw miała dla mamusi -  znak Maryi".

16 listopada 2018 roku

W modlitwie osobistej wieczornej 15 listopada 2018 roku modliłem się za Roberta - intencje wielbiąco- dziękczynno-błagalne

16 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Sprawa notatek o znakach, pracy. Psalm: "...postępują zgodnie z prawem Pańskim (...) zachowują napomnienia (...) Nie daj odejść od Twoich przykazań. Zachowuję Twe słowa (...) aby przestrzegać słów Twoich (...) abym podziwiał Twoje prawo".

20 listopada 2018 roku

"Jezus na Stadionie" - 100 dni później - rozeznanie - Intronizacja - 100 lat od odzyskania niepodległości.

20 listopada 2018 roku

Modlitwa adoracyjna

Pan Jezus gdy na modlitwie adoracyjnej tak się uśmiechasz, uśmiechasz się do tych którzy są w tym moim sercu, do maluczkich - uśmiechasz się mężnie, pomimo trudności. .To wielka miłość.

18 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Sprawa pana Krzysztofa Ziemca i tego przebicia się przez niego". Antyfona: "...was sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania". - Wiadomości. "Ufam Tobie w tych sprawach". Psalm: "Strzeż mnie o Boże, Tobie zaufałem". Po tym jak w przeddzień intronizacji Krzysztof Ziemiec napisał nam  - pozytywnego, a tego samego dnia prowadził telewizyjne Wiadomości, parę dni później przyszedł pomysł z tapetami z moich zdjęć Warszawy.

17 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Sprawa pana Krzysztofa Ziemca - niech to będzie radość". - Psalm: "Błogosławiony, który wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi". Ewangelia: "...zawsze powininni się modlić i nie ustawać (...) ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę. Bóg prędko weźmie ich w obronę".

20 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa maila do pana Krzysztofa Ziemca wysłanego dziś, na który nie przyszła odpowiedź". - "krzyż" "Krzysztof". - Antyfona: "Duch Pański spoczywa na mnie ponieważ mnie namaścił i posłał mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę, uzdrawiał skruszonych w sercu" - "posłał" Aklamacja: Alleluja. Bóg pierwszy naz umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" - posłał - "Krzysztof". Gdy przeczytałem tą aklamację, wzruszyłem się i wypowiedziałem słowo w sercu: "Zwycięstwo" - i nagle skojarzyłem sobie to z psalmem na dziś: "Zwycięzca ze mną zasiądzie na tronie". Ewangelia podobnie jak w ostatnich sytuacjach z panem Krzysztofem Ziemcem - o Zacheuszu -  "...dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". 10 listopada 2018r. pan Krzysztof Ziemiec - Wiadomości - napisał do nas maila - dziś zobaczyłem tam tego maila, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu". Antyfona: "Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono lecz, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu - "krzyż" - "Krzysztof".

21 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawy dzisiejsze; znak zawierzenia Maryi, różne dzieła; tapety, Krzysztof Ziemiec" - Antyfona: "Witaj, Święta Boża Rodzicielko. Ty wydałaś na świat Króla (intronizacja), który włada niebem i ziemią na wieki wieków". Psalm: "Chwalcie Go za potężne Jego dzieła".

21 listopada 2018 roku

11 Listopada 2018 roku - imieniny Marcinka - Kiwi Marketing - koło domu Marcinka - Marcinek: "A może udostępniał byś zdjęcia jako tapety?"

10 listopada 2018 roku

Pani Krysia: "Jesteście wzorem dla wszystkich".

22 Listopada 2018 roku

Na wspólnocie (Ruchu Rodzin Nazaretańskich) ktoś powiedział o zawierzeniu Maryi - w tym momencie zobaczyłem kamień w podłodze w kształcie Polski - pokazałem go potem Piotrusiowi, pytając: "Co widzisz?" -  Odpowiedział: "A co mam wiedzieć?" Zapytałem jeszcze raz: "No co widzisz?" - "Polska". 11 Listopada 2018 roku zawieżyliśmy się z Piotrusiem Maryi - chwilę później - intronizacja - tego samego dnia.

30 listopada 2018 roku

Intencje: "Uwielbienie i dziękczynienie" w związku z listem, który dziś wysłaliśmy do pana Krzysztofa Ziemca". Psalm: "Po całej ziemi ich głos się rozchodzi". Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których być dźwięku nie usłyszano. ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata". - Płyta - jedna z najbardziej przebojowych na świecie - głos Jasia, teksty Piotrusia".

30 listopada 2018 roku

Daliśmy z Piotrusiem makaron i ryż dla potrzebujących, po chwili Piotruś się dowiedział, że przyszło wyrównanie zasiłków pielęgnacyjnych - 60 zł, od teraz podwyższonych o 30 zł x 2.

30 listopada 2018 roku

Po drobnych zakupach dla potrzebujących okazało się, że nie ma na karcie już praktycznie pieniędzy - daliśmy "wdowi grosz".

28 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Panie Jezu, ufam Tobie, że pan Krzysztof Ziemiec ma oczy wiary żywej wiary i inni w związku z nim". Pokazałeś to w znakach ("Wiadomości") - Antyfona: "Pan Bóg ogłasza pokój ludowi i świętym swoim, którzy zwracają się ku Niemu swym sercem" - uśmiech pana Krzysztofa. Psalm: "...dzieła Twe wielkie i godne podziwu. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela" - "domu"... "Niech szumi morze i wszystko co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy" - "ziemi"... "...rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości". Aklamacja: "Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia". Ewangelia: "...poprzez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie" - pan Krzysztof Ziemiec w filmie "Jan Paweł II. Szukałem Was" powiedział: "trwa człowiek" - "trwa".

25 listopada 2018 roku

Modlitwa adoracyjna

Pan Jezus: "...na początku jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi..." - to u was spełniło się sposób nadprzyrodzony...

25 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawy dzisiejsze. Roksana Węgiel - pierwsze miejsce w dziecięcej Eurowizji - znak - królowanie Chrystusa - Króla Polski w dniu uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Też sprawa, by było tak, jak z Karolem Wojtyłą. Sprawa "Wiadomości", redaktorów, reporterów" - Antyfona: "...Baranek który został zabity, godzien jest wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i uwielbienie. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków". Psalm: "Pan Bóg króluje pełen majestatu. Pan króluje, oblókł się w majestat. Pan wziął potęgę i nią się przepraszał. Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony na wieki, istniejesz od wieków, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Twojemu domowi świętość przystoi po wszystkie dni, o Panie". Aklamacja: "Błogosławiony, który przebywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi".  Ewangelia: "Tak jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie". Każdy, kto jest z prawdy słucha mojego głosu". Dziś Piotruś słuchał mojego śpiewu, mojego głosu". Antyfona: "Pan zasiada na tronie, jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem".

25 listopada 2018 roku

23 listopada 2018 roku podzieliłem się zdjęciami na portalu viewbug com - dziś Polka wygrała dziecięcą Eurowizję.

25 listopada 2018 roku

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - dziś Polka wygrała dziecięcą Eurowizję. Pan Jezus - król Polski parenaście dni temu - intronizacja.

24 listopada 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa dzisiejszego mojego bycia zaatakowanym przez zło" - Psalm: "Błogosławiony Pan, Opoka moja. Moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, ostoją moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem. On, który mi poddaję ludy. Boże będę Ci śpiewał pieśń nową grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach. Ty królom dajesz zwycięstwo. Ty wyzwoliłeś Dawida, swego sługę. Aklamacja: "Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez ewangelię. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie".

22 listopada 2018 roku

Miałem smutek, że nie pokazałem Marcinkowi zdjęć - zapomniałem. Pan Bóg mnie pocieszył. Piotruś poprosił mnie o pokazanie jemu zdjęć. Bardzo mu się podobały. Przez to też Pan Bóg działa.

22 Listopada 2018 roku

Wspomnienie świętej Cecylii - patronki muzyki. Tego dnia, nie będąc świadomym, że jest to wspomnienie, śpiewałem do mikrofonu. Już długi czas tego nie robiłem.

4 grudnia 2018 roku

Miałem strapienie na modlitwie wieczornej. Było tam słowo: "...mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Też trochę cierpiałem, ale nie wypowiedziałem tego wcześniej w intencji. Okazało się, że to nie ja miałem powiedzieć, bo to była modlitwa wstawiennicza za sługę cierpiącego a nie modlitwa tego sługi. Psalm tego dnia: "modlę się o dobro dla ciebie". - wyzwolenie, wzruszenie.

3 grudnia 2018 roku

Powiedziałem: "To poprzez Maryję przyszło wyjątkowo obfite, bardzo ładne śpiewanie, wskrzeszenie mojego śpiewania". W tym momencie w piosence o Bożym Narodzeniu dziecko Whitney Houston powiedziało: "mommy" (czyli mamusia)

2 listopada 2018 roku


Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Uwielbienie dziękczynienie i ufność w sprawie drogi - w myślach - ścieżki z panem Krzysztofem Ziemcem. Antyfona: "Do Ciebie, Panie wznoszę moją duszę, Tobie ufam. Boże, niech zawód mnie nie spotka, niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony". Psalm: "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swoje zamiary swoim czcicielom i objawia mi swoje przymierze" Druga intencja: "Dziękuję Ci, za dzisiejsze znaki". Ewangelia: "...będą znaki..." Druga Antyfona: "Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc".

2 grudnia 2018 roku

Pomyślałem sobie i powiedziałem: "ta składanka "Christmas" jest bardziej na święta, ale w tym momencie usłyszałem zaśpiewane w piosence: "Don't save it all for Christmas day". Cieszyliśmy się, że będziemy tej radosnej składanki słuchać już od początku adwentu.

2 grudnia 2018 roku

15 lat temu, co do dnia, przekazałem nagrodę w wygranym konkursie dzieciom z Domu Dziecka. Dziś z Piotrusiem postanowiliśmy kupić panu Arturowi ciśnieniomierz na Mikołajki.

4 grudnia 2018 roku

Odmówiłem koronkę w intencji dziękczynnej za dziadziusia Antoniego. Dziś sukces naszej płyty, która powstała poprzez Świętego Antoniego - dziadziuś - Antoni - święty. W czasie koronki ukląkłem na chwilę. Okazało się, że akurat na moment wypowiedzenia słów: "Dziadziusiu (...) módlcie się za nami".

16 grudnia 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Czy iść na wigilię dla samotnych?" - Aklamacja: "Duch Pański nade mną. Posłał mnie, abym niósł dobrą nowinę ubogim".

16 grudnia 2018 roku

Podjęcie pomagania przez Caritas. Żywność dla dzieci. Dziś w Ewangelii: "Kto ma żywność, niech da temu, który nie ma".

16 grudnia 2018 roku

"Jezu!" - w sprawie: "Ile zrobić pocztówek różnych?" - Now, wouldn't it be great?" - "now" - "teraz" - "terabajt" - "tysiąc" gigabajtów. - myśl o tapetach, żeby stworzyć stronę z conajmniej 1000 tapetami. - "Jezu!" - "yeah" - "tak".

16 grudnia 2018 roku

2016 rok - Światowe Dni Młodzieży - Sebastian ze Stanów Zjednoczonych: "Ile masz lat?" Odpowiedziałem: "33". Odpowiedział: "Jesus Age" - "wiek Jezusowy".

16 grudnia 2018 roku

2016 rok - Światowe Dni Młodzieży. Rozdałem ulotki z muzyką gościom z Trynidadu i Tobago i ze Stanów Zjednoczonych - 75 ulotek. Parę dni później - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z papieżem.

15 Grudnia 2018 roku

Komunia Święta

Pan Jezus: "Umarłem na krzyżu. Oddałem życie na krzyżu, bo wiedziałem, że to nas zbliży do siebie. Ja pragnąłem być razem z Tobą tak, jak jestem na wieki wieków. W tym momencie organista: "Pan blisko jest". Piotruś też się podzielił Komunią Świętą i też dostał szczególnie słowa "blisko", "razem".

15 grudnia 2018 roku

Modlitwa adoracyjna

Maryja: "Jasiu, kocham cię. Jestem matką miłości, ale nie tylko w sensie uczucia miłości, ale w sensie miłości miłosiernej, w sensie miłości sprawczej. To miłość sprawiła, że przyjęliście z Piotrusiem tą miłość, darzycie nią wszystkich waszych braci i wasze siostry. Jasiu, mamusia bardzo cię kocha. Pamiętasz? W tym momencie przypomniałem sobie jak często mówiłem do naszej mamusi: "Kocham cię", a ona zawsze odpowiadała: "Ja ciebie też" - Wzruszyłem się.

14 grudnia 2018 roku

Kilka dni temu, w dniu podzielenia się przeze mnie pomysłem inicjatywy z pocztówkami, Piotruś kupił wcześniej 20 pocztówek, po złotówce  Za przykładem pewnej firmy która robi pocztówki z Warszawą zrobiłem zdjęcie zamku królewskiego połączone ze zdjęciem zachodu słońca mojego autorstwa i umieściłem na stronie smilinglink com Akurat w tym roku minęło 20 lat od zrobienia tego zdjęcia zachodu słońca.

12 grudnia 2018 roku

Dziś wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Dziś skojarzyłem sobie, że to też był akt - ten akt oddania rodziny niepokalanemu sercu Maryi który odmówiliśmy z Piotrusiem dwie godziny przed też aktem oddania Bogu Polski na Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej 11 Listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepokalanie poczęta Maryja - 8 grudnia 2018 roku - święto - sukces moich zdjęć na viewbug com .

10 grudnia 2018 roku


Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Sprawy dzisiejsze - robienie zdjęć i znak z pocztówkami. Po drugie - prośba, żeby znaki z panem Krzysztofem Ziemcem i inne miały spełnienie w inicjatywie z pocztówkami". Ewangelia: "Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj". Psalm: "...a nasza ziemia (ziemia...) wyda swój owoc. Antyfona: "Oto przyjdzie nasz zbawiciel...".

9 grudnia 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa utworu "I'll Stand Beside You". Antyfona: "Oto Pan Bóg przyjdzie, by zbawić narody. Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i rozraduje się wasze serce". Druga intencja: "Sprawa zdjęć" - Psalm: "Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas". Ewangelia: "Głos wołającego na pustyni...". Antyfona: "Powstań Jeruzalem i stań na miejscu wysokim i zobacz radość którą otrzymasz od swego Boga".

8 grudnia 2018 roku

Kilkaset nagród i lajków na viewbug com - w dniu Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8 grudnia 2018 roku

Nowy sprzęt karaoke - zabrzmiał idealnie w ostatnią minutę godziny łaski między 12:00 a 13:00

8 grudnia 2018 roku

2 grudnia 2018 - Niedziela - 15 rocznica sukcesu zwycięstwa w konkursie "Warszawa Jakiej Nie Znamy" - to pierwszy dzień tygodnia (2 grudnia 2018) - w ostatni dzień tygodnia - sukces też moich zdjęć Warszawy na viewbug com - setki lajków i nagród

9 grudnia 2018 roku

Modlitwa adoracyjna

Pan Jezus: "Jasiu, tyle razy Mi dziękujesz. Teraz Ja ci dziękuję. - Dziękuję. - Pozwól że ci podziękuję. Pozwalasz. Dziękuję. - Wzruszenie

7 grudnia 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Uwielbiam Cię Boże w krzyżu którego dziś trochę zasmakowałem. Dziękuję Ci za niego. - Antyfona: "My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego - Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością.

7 grudnia 2018 roku

Parę dni temu odmówiłem koronkę za pana Roberta. Następnego dnia się okazało, że zrobił 40 łazienek dla Kapucynów na Miodowej.

10 grudnia 2018 roku

Piotruś kupił 20 pocztówek po 1 zł. Dziś powiedziałem mu o myśli z pocztówkami naszymi, zanim się dowiedziałem o tym co zrobił.

24 grudnia 2018 roku

Skojarzenie: Audycja (16 stycznia 2019 roku) poprzez Maryję - mamusia

18 grudnia 2018 roku

Robert zadzwonił, powiedział, że nagrał właśnie audycję z naszym świadectwem i że będzie wyemitowana w trzecią środę stycznia to akurat będzie dziesiąta, okrągła rocznica odejścia naszej mamusi do Pana - 16 stycznia 2019 rok.

20 grudnia 2018 roku

Przekazaliśmy panu doktorowi stomatologowi Dariuszowi upominki - płytę i zdjęcie łazienek. Dziś byłem w tym samym miejscu z Piotrusiem i też zrobiłem zdjęcie - złożyło się to niezamierzenie.

21 grudnia 2018 roku

Niedawno - Komunia Święta - Pan Jezus: Dziękuję ci za miłość. Pomyślałem: "Może organista zaśpiewa teraz coś o miłości". W tym momencie zaśpiewał słowo "miłość".

21 grudnia 2018 roku

Komunia Święta

Pan Jezus Jasiu przyjąłeś mnie z miłością. Miłość nigdy nie ustaje. - Wzruszenie

1 stycznia 2019 roku

Komunia Święta

Pan Jezus: "Dobrze mi jest z tobą. Zawsze będzie. To się dzieje moją mocą. Jest to nasze życie radosne bo jest to życie Boga z człowiekiem". W tym momencie Tomek organista: "Maryja czuwa sama uśmiechnięta nad Dzieciątka snem". - Wzruszenie

1 stycznia 2019 roku

"Iluż to świętych doświadczało w życiu samotności". "Iskierka; iskra". "...gdy was wyłączą spośród siebie..." "pustynia..."

30 grudnia 2018 roku

Dziś uroczystość Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa - skojarzenie - "Rodzina 500 Plus" W wigilię tego dnia umieściłem 500 nowych zdjęć na flickrze - niespecjalnie - 500.

30 grudnia 2018 roku

Komunia Święta

Szukałem Pana Jezusa w obrazie Miłosierdzia, potem w Tabernakulum a potem skojarzyłem sobie, że jest we mnie Hostia - we mnie - moim sercu - Skojarzenie z dzisiejszą Ewangelią właśnie usłyszaną: "...Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście że powinienem być w tym co należy do mego Ojca?" - moje serce świątynią Pana Boga. - Wzruszenie.

31 grudnia 2018 roku

Komunia Święta - Pan Jezus: "Dziękuję ci, że znosiłeś te urągania, znosiłeś dla mnie. Dziękuję ci, też za radowanie się we Mnie - to weselenie się moimi łaskami i darami. Przypominam tą Ewangelię: "Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają..." - w innym tłumaczeniu: "...gdy wam urągają, gdy was wyłączą spośród siebie i podadzą wasze imię w pogardę jako niecne. Gdy będą mówić wszystko złe na was z Mego powodu. Cieszcie się owego dnia i radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie" - wzruszenie - skojarzenia ze słowami Pana Jezusa w tej Komunii Świętej. Drugi miesiąc tego roku - urągania, drugi miesiąc od końca tego roku - radość i wiele łask.

29 grudnia 2018 roku

Zdjęcia zimowo-świąteczne - prezent od Mikołaja. Pierwsze zdjęcie - z flagą Polski na Stadionie Narodowym - numer zdjęcia: 1944.

28 grudnia 2018 roku

Sprawdzałem viewbug, pomodliłem się: "Jezu, jeśli chcesz, zaskocz mnie pozytywnie" - zobaczyłem, że jest w tym momencie okrągłe 500 obserwujących na moim profilu ze zdjęciami.

26 grudnia 2018 roku

Sprzęt do karaoke dostałem poprzez Maryję - szumi i bardzo dobrze, bo bardzo chce mi się wtedy śpiewać. Śpiewałem dzisiaj, było bardzo ładnie - Marcinek też przyznał.

26 grudnia 2018 roku

Marcinkowi daliśmy od Mikołaja zdjęcie w czarnej ramce. Bardzo mu się spodobało to zdjęcie. Martwiłem się, że nie ładna ramka, ale u Marcinka są właśnie czarne meble i czarne ramki.

26 grudnia 2018 roku

Parę tygodni temu dostaliśmy znak związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim I świętym Janem Pawłem II i z "Myślami o Niebie" Glittera. Dziś się dowiedzieliśmy, że jest teraz setna rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

25 grudnia 2018 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Uwielbienie i dziękczynienie za rekordowo piękne Święta". Druga intencja: "Łączność tych wydarzeń świątecznych i tego słowa ze sprawami obecnego szerszego czasu naszego (pocztówki, głoszenie, muzyka). Pocztówki - Antyfona: "Raduj się wielce córo Syjonu, wołaj radośnie córko Jeruzalem. Oto twój Król przychodzi do ciebie Święty i Zbawiciel świata". Ewangelia - 4 razy słowo "miasto", też "dom". Psalm: "...dla domu Izraela..." - myślałem: "jest o królu" - Zamek Królewski - pocztówka z Zamkiem Królewskim na stronie smilinglink com - Wiadomości; Zamek Królewski. A co o Janie? Ewangelia: "...pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo. Ten który po mnie idzie przewyzszył mnie godnością gdyż był wcześniej ode mnie.

25 grudnia 2018 roku

W czasie Mszy Świętej po modliłem się w sercu: "Dziękuję Ci, Boże za rekordowe Święta, rekordową Wigilię. W tym momencie ksiądz powiedział: "...dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić...".

6 stycznia 2019 roku

Komunia Święta

Pan Jezus: "Za coś ci teraz chcę szczególnie podziękować i zawsze będę ci dziękować: za to, że zgodziłeś się być jako dziecko" - Wzruszenie.

5 stycznia 2019 roku

Komunia Święta

Pierwsza sobota miesiąca - dzień maryjny - mamusia. Pan Jezus: "Miłość jest czymś świeżym. Również mamusia zawsze wyglądała młodo. Nawet, jeśli na ciele będziecie starzy, zawsze będziecie młodzi. Miłość jest młoda". Mamusia lubiła Mikołajki - wzruszenie.

5 stycznia 2019 roku

Obrabiałem opisy znaków. Pierwszy znak - o mamusi w dniu maryjnym; fatimskim - pierwsza sobota miesiąca. Mamusia złączona z Maryją.

6 stycznia 2019 roku

Mój aparat ma tryb pop kolor, który najczęściej używam. Nasza muzyka - pop.

5 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawiy dzisiejsze. sprawa przebicie się. Ufam, że jak zarobimy na zdjęciach to spopularyzujemy naszą muzykę". Antyfona już to kiedyś potwierdziła - "śpiewać będę Panu, który obdarzył mnie dobrem". Aklamacja: "Zajaśniał nam dzień święty. Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię". Ewangelia: "...znaleźliśmy Mesjasza. Czy może być co dobrego z Nazaretu? Nazaret - "Nasze Miasto" - e-mail wysłany tam dzisiaj. Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela".

6 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Nie było herbaty. Powiedziałem: "Zrobię sobie lemoniadę" - po raz pierwszy od kilku miesięcy. , chwilę później Piotruś przeczytał w internecie, w wiadomościach, że bardzo zdrowa jest woda z cytryną - właśnie zrobiona przeze mnie lemoniada. Napisano, że na wiele rzeczy pomaga. Postanowiliśmy zamiast herbaty pić lemoniadę. W Słowie Bożym na ten dzień przedstawiłem tą sprawę. Ewangelia: "A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojego kraju". "her-bata" "Her-od" - poza tym - dziś modlitwa za pana Artura i znalezienie przez niego zgubionych dokumentów - psalm: "...wyzwoli bowiem biedaka, który nie ma opieki, zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci".

3 stycznia 2019 roku

Poszliśmy na spacer ale zapomnieliśmy zawierzyć spacer i wszystko zaczęło się sypać jak rzadko. Rozmowa zupełnie się nie kleiła. Zawierzyliśmy w drodze i wszystko jak ręką odjął, więc przez te wszystkie zawierzenia Pan Bóg bardzo działa, są bardzo potrzebne.

5 stycznia 2019 roku

Zrobiłem zdjęcia w dniu maryjnym. Na kilku zdjęciach - lew, którego w moich zdjęciach lubiła mamusia, związana z Maryją. Zdjęcie z tym lwem nie trafiło na stronę, ale w tej samej serii zrobiłem też zdjęcie z napisem Pussycat, które trafiło na stronę. Iskierka podtrzymana.

3 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Opowiedziane Piotrusiowi świadectwo". Ewangelia: "Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. On jest tym, który chrzci Duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym". sprawa pocztówek: Antyfona: "Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie na moją pamiątkę" - pamiątki - pocztówki. Sprawa pracy, opisywania znaków - Antyfona: "Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Antyfona: "...my także winniśmy oddać życie za braci".

11 stycznia 2019 roku

Zobaczyłem dwa zdjęcia przedstawiające Plac Piłsudskiego gdzie papież święty Jan Paweł II powiedział: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Powiedział to pod krzyżem, który widać na tych dwóch zdjęciach, gdzie widać wieżowce w oddali i widać pomnik ofiar Tragedii Smoleńskiej. - Na pierwszym - sam pomnik - ziarnko gorczycy, iskierka- I'll Stand Beside You" - utwór z płyty "My Dreams Come True", która została nagrana tuż po Tragedii Smoleńskiej właśnie, a na drugim - ten pomnik zasłonięty jest przez drzewo - W Ewangelii jest mowa o drzewie, które wyrasta wielkie z ziarnka gorczycy, tak wielkie, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego gałęziach. Wyrośnie ono właśnie z tego ziarenka, poprzez moje zdjęcia Warszawy, ponieważ słowa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" odnoszą się właśnie do moich zdjęć Warszawy.

8 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Sprawa bieżąca - burza u nas - u mnie i Piotrusia. Byłem przykry dla Piotrusia. Miałem taką myśl, że już nie jestem godzien widzieć światło. Aklamacja: "Pan jest Bogiem i daje nam światło". Antyfona: "Bóg przez swoją wielką miłość, jaką nas umiłował zesłał swojego Syna w ciele podobnym do ciała grzeszników". - Wzruszenie. Intencja: "sprawa przebicia się". Ewangelia: "pięć chlebów i dwie ryby" - skojarzenie: Dziś wysłałem moje zdjęcia Warszawy do portalu "Nasze Miasto". Na stronie - 5 linków i 2 linki - 2 linki  - viewbug  - "bug" - "robak" - ryby jedzą robaki.

6 stycznia 2019 roku

Pan Artur zgubił dokumenty. Modliliśmy się za niego, żeby się znalazły. Piotruś przyjął za niego Komunię Świętą i udało się - znalazły się.

7 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawy serca; przebicie się". Tego dnia nie było odpowiedzi z "Nasze Miasto" (Nazaret) Dostałem tego dnia dużo lajków i nagród na viewbug - Ewangelia: "...a wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich.

12 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa bieżąca - sprawa wybitej szyby w naszym oknie w dniu w którym podzieliliśmy się z księdzem po kolędzie naszą stroną smilinglink com z utworem "I'll Stand Beside You". Iskra Bożego Miłosierdzia została zaatakowana, ale Ty Panie Boże nas obroniłeś i dałeś nam zwycięstwo. Uwielbiam Cię w tym zwycięstwie". Psalm: "bo pan pokornych wieńczy zwycięstwem. Antyfona: "...zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo". Ewangelia: "...udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. Ksiądz tego dnia wodą poświęcił nam mieszkanie. Wigilia Niedzieli Chrztu Pańskiego. "...i przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest...potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym żydem (napastnik) w sprawie oc-zyszczenia - oc-et - wybił on szybę butelką po occie. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: "Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Ksiądz powiedział o blogu. Kiedyś słyszałem powiedzenie: "Jak trwoga to do bloga". Ksiądz po kolędzie radził, żeby założyć bloga. Na to Jan odrzekł: "Człowiek nie może otrzymać niczego co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście świadkami że powiedziałem "Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przez niego posłany". Ten kto ma oblubienicę jest oblubieńcem a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go doznaje najwyższej radości. Słuchaliśmy tego dnia po tej modlitwie utworu "I'll Stand Beside You" do samej północy. "na głos oblubieńca" - Piotruś powiedział: "piękne" - radość - "moja radość doszła do szczytu".  Trzeba by on wzrastał a ja, żebym się umniejszał.

21 stycznia 2013 roku

Parę tygodni temu Pan Jezus powiedział mi w sercu: "Powstanie reportaż". 16 stycznia 2019 roku była audycja z naszym świadectwem w radiu Via. Słowo reportaż w słowniku PWN:  tekst publicystyczny, audycja lub film będący opisem zdarzeń lub faktów opartym na autentycznym materiale.

21 stycznia 2019 roku

Piotruś pomyślał, żeby obejrzeć jeszcze raz serial "Dotyk Anioła". Tego samego dnia dostał słowo w kursie języka angielskiego "angel" - "anioł".

13 stycznia 2019 roku

Dawid Kubacki wygrał Puchar Świata, na trzecim miejscu - Kamil Stoch. Dawid Kubacki stanął na drodze Skoczkowi, który był przed szansą rekordu ilości wygranych konkursów Pucharu Świata z rzędu. Stało się to dzień po tym, jak podzieliliśmy się z Piotrusiem stroną smilinglink com z księdzem na kolędzie.

15 stycznia 2019 roku

Parę dni temu: "Jezu, czy podjąć się tej inicjatywy za sprzedawaniem moich zdjęć na Starówce?" Zobaczyłem zdjęcie Starówki - rynku Starego Miasta dokładnie z punktu widzenia tego miejsca, które mi wyznaczono. Okazało się, że musiałbym założyć działalność gospodarczą. Podjąłem się, ,ysłałem maila do projektanta który miał przygotować odpowiednią dokumentację, ale mail nie doszedł. - dobrze bo straciłbym 500 zł. Pan Jezus w modlitwie adoracyjnej - skojarzenie z Abrahamem i Izaakiem. Wtym samym czasie pojawił się lepszy pomysł ze stroną i tapetami zarabiającymi na reklamach. Tamte znaki spełnione - byłem na tym miejscu - zrobiłem to zdjęcie.

16 stycznia 2019 roku

Dziesiąta rocznica odejścia do Pana; do nieba mamusi - audycja z naszym świadectwem - moim i Piotrusia. Dzisiaj też dziś rozmowa z Basią Król, też świadectwo o znakach Iskry Bożego Miłosierdzia. - tuż przed audycją - kolęda "Cicha Noc" od słów "pokój niesie ludziom wszem, a u żłobka Matka święta..." - na końcu audycji: "...a na ziemi pokój ludziom dobrej woli".

16 stycznia 2019 roku

Modlitwa adoracyjna

W sprawie znaków - Pan Jezus: "Jasiu, nawet na obrazie Miłosierdzia pokazuję na znak".

16 stycznia 2019 roku

Msza Święta z mamusią z okazji dziesiątej rocznicy śmierci. W (dzisiejszej) Ewangelia o teściowej Szymona - mamie, którą trawiła gorączka. Pan Jezus ujął ją za rękę, wstała i usługiwała im. Mamusia poszła do nieba i modli się za nas.

13 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Wydarzenia dzisiejsze - Chrzest Pański - rozpoczęcie działalności publicznej Pana Jezusa też mojej. 2. Sprawa w sercu.  - "Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie". 3. "Sprawa obecnych inicjatyw - Sony Music, tapety i blog z reklamami, kalendarze". Psalm: "...jak wielkie są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Oto jest morze olbrzymie i szerokie, a w nim żyjątek bez liku - zwierząt wielkich i małych (Sony Music) Psalm: "Stwarzasz je napełniającym duchem i odnawiasz oblicze ziemi"  - zdjęcia - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Ewangelia: "...jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie". - Skojarzenie z sytuacją ze świętym Janem Pawłem II i z jego odejściem do domu Ojca - wzruszenie teraz na myśl o tym.

14 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencja: "Uwielbiam Cię Boże w tym pokonaniu złych duchów, które mnie dręczyły też ostatnio. Całkowicie panujesz nad nimi, pokonałeś je dając to zwycięstwo mi Piotrusiowi i tak dalej na wieki wieków. Antyfona: "...na wspaniałym tronie widziałem siedzącego męża, którymu hołd składa rzesza aniołów, śpiewając jednogłośnie: "oto ten, którego panowanie jest wieczne" Intencje: "Sprawy bieżące - teraz przebicie się. Ewangelia: "...czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi". Antyfona: "Ja przyszedłem aby mieli życie i mieli w obfitości" .

15 stycznia 2019 roku


Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Podobnie jak wcześniej - uwielbiam Cię w tym, że pokonałeś złe duchy, które mnie dręczyły. Panujesz nad nimi, bronisz mnie. Znów ta Antyfona, jak wczoraj: "Na wspaniałym tronie widziałem siedzącego męża, któremu hołd składa rzesza aniołów, śpiewając jednogłośnie: oto Ten, którego panowanie jest wieczne". Druga intencja: "Dzisiejsze dzieła - OLX, mail do księdza Andrzeja Sochala, wiadomość pozytywna od Eurograf - kalendarze". Psalm: "Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem. Obdarzyłeś Go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod Jego stopy: "owce i bydło wszlakie i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, Wszystko, co szlaki mórz przemierza". Intencja: "Twoje słowa w moim życiu, Panie, nie tylko że się spełniają, ale przezślicznie się spełniają, cudownie, dokładniej niż wcześniej się zdawało". Aklamacja: "Przyjmijcie Słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga".

16 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "1. Wydarzenia dzisiejsze rocznica mamusi - audycja z naszym świadectwem w dniu dzisiejszym. Komplement od Szymona. Basia Król - głoszenie jej znaków w dniu dzisiejszym. 2. Co dalej?". 1 - Znak z Ewangelią - teściowa - mamusia -  audycja. Ewangelia: "Z nastaniem wieczoru, gdy słońce zaszło..." - audycja była wieczorem - "...przynosili do niego wszystkich chorych i dręczonych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały". - nie podane były nasze nazwiska w audycji. Komplement odnośnie mojego śpiewania - "...grajcie Mu psalmy..." daliśmy do słuchania naszą muzykę Szymonowi. Też dziś śpiewałem nasze utwory. Basia Król - głoście Jego dzieła wśród narodów, rozgłaszajcie wszystkie jego cuda. Też tego dnia wyjątkowe modlitwa adoracyjna - Psalm: "...rozważajcie o Panu i Jeego potędze zawsze szukajcie Jego oblicza". Aklamacja: "Moje owce słuchają Mego głosu, Ja znam je a one idą za Mną. "Co dalej?" - Ewangelia: "...nad ranem kiedy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszyli za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem". "I chodził po całej Galilei nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy".

17 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa wzniosłych słów Pana Jezusa w modlitwach adoracyjnych. - Pierwsza Antyfona: "Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu Pańskim, na Dziedzicach domu naszego Boga". "Sprawa poinstruowania". Aklamacja: "Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu".

15 stycznia 2019 roku

Mail do księdza Andrzeja Sochala z linkiem do naszej strony smilinglink com - następnego dnia komentarz do naszej płyty - polscy Bieberzy.

19 Stycznia 2019 roku

"Jezu!" - w sprawie, czy wysłać stronę "Contest" do pana Szymona?" - "gwiazdka" - zobaczyłem gwiazdkę na bombce na choince - tak, bo na stronie "Contest" jest jeden obrazek - właśnie gwiazdka.

18 stycznia 2019 roku

Dziś odszedł z tego świata wujek Janusz Iwańczyk. Piotruś puścił playlistę - pierwszy utwór, losowo - "Candle In The Wind" Eltona Johna.
Ten utwór - związany z księżną Dianą, która zmarła w tym samym dniu, co wujek Bogusław Iwańczyk - brat rodzony ś.p. wujka Janusza który dziś zmarł.

19 Stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Moja skrucha" - Ewangelia: "Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". - wzruszenie

20 stycznia 2019 roku

"Jezu!" - w sprawie: "Czy dodać logo do moich zdjęć na tapety jak u Anne Geddes?" - "ogród" - "garden" - "Anne Geddes" -  prawie wszystkie litery.

21 stycznia 2019 roku

Modlitwa adoracyjna

"Panie Jezu, chcesz żeby na tych tapetach były napisy, żeby było to logo?" - zobaczyłem, że na tym obrazie Miłosierdzia, na który patrzę jest napis "Jezu ufam Tobie" - pocieszenie

2 lutego 2019 roku

Roksana Węgiel - "rock" - "kamień węgielny" - zwycięstwo w dziecięcej Eurowizji w dniu Chrystusa Króla Wszechświata - dowód, że dokonała się Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski kilka tygodni wcześniej - Roksana Węgiel - królowanie dla Polski

31 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Nowa nazwa artysty - "John Siest" - Antyfona: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże". Gdy rozeznawałem tą sprawę mojej nazwy artysty, zobaczyłem Świętego Mikołaja z dwoma dziećmi. Aklamacja: "Twoje światło jest pochodną dla stóp moich, Panie i światłem na mojej ścieżce". - ten Mikołaj trzyma pochodnię. Ewangelia: "Jezus mówił ludowi: "Czy po to wnosi się światło by je umieścić pod korcem? Czy nie po to żeby je umieścić na świeczniku?" Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha". Mówił im: "Baczcie na to czego słuchacie. Taką samą miarą jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą". Te słowa Mówiłem tego dnia Piotrusiowi.

4 października 2019 roku

Opisywanie znaków

Tego dnia rozeznawałem sprawę logo na zdjęciach. Aplikacja z tapetami mojego autorstwa i akurat w opisywaniu znaków kilka znaków właśnie w tej sprawie.

4 października 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawy obecne. Dziś Piotruś kupił bilet na koncert Celine Dion". Antyfona: "Święty Franciszek, mąż Boży opuścił dom rodzinny, pozostawił swoje dziedzictwo i wybrał dobrowolne ubóstwo, Bóg zaś przyjął go na swoją służbę". Też tego dnia służyłem do mszy - służba dla Boga. Też tego dnia wyzwolenie na modlitwie adoracyjnej, wyzwolenie z trochę silnego strapienia. Antyfona: Pan mówi: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". "To właśnie u mnie się dokonało mocą Pana Jezusa i to w pierwszy piątek miesiąca.

30 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Sprawa strony z tapetami, aby był zysk dużo większy od pieniędzy, które trzeba włożyć w tę inicjatywę". Ewangelia: "...wydawszy plon trzydziestokrotny, sześdziesięciokrotny, stokrotny..." Antyfona: "Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu ziemio cała. Przed nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w jego świątyni". Psalm: "Rzekł Pan do Pana mego: "Stań po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich". .Pan rozciągnie moc twego berła z Syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy tobie panowanie w dniu Twego triumfu w blasku świętości. Z łona Jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła: "Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

29 stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Intencje: "Odniesienie się miłosierne do radosnego wniosku z modlitwy adoracyjnej, że przez stronę z tapetami z Warszawą wypromujemy smilinglink com z utworem i świadectwem. Antyfona: "Śpiewajcie Panu pieśń nową" - pieśń nową - "Śpiewaj Panu ziemio cała. Przed nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni". Psalm: "...powiedziałem: Oto przychodzę. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twą wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski, ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem". Antyfona: "Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem".

27 Stycznia 2019 roku

Wieczorna modlitwa osobista

Wskazanie na modlitwy adoracyjne: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności lecz będzie miał światło życia". - tam są odpowiedzi.

25 stycznia 2019 roku

Intencje: "Panie Jezu, ufam Tobie, że wiesz co robisz, że czasem były znaki, oczekiwania, a stało się po ludzku inaczej, ale wiem, że właśnie lepiej dla mnie. Dziękuję, uwielbiam Cię w tym, czasami może ważniejsze są znaki, niż żeby tłum ludzi od razu korzystał z tych inicjatyw". Antyfona: "Wiem komu uwierzyłem i jestem pewien, że sprawiedliwy Sędzia ma moc zachować powierzone mi dobro aż do dnia ostatecznego". Psalm: Idźcie i głoście światu Ewangelię". 31 lipca 2016 roku - papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie: "Idźcie i głoście. Będziecie odrzuceni, będziecie wyśmiani, ale idźcie i głoście. Świat potrzebuje tego waszego głoszenia. Psalm: "Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Aklamacja: "Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem abyście szli i owoc przynosili". Ewangelia: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą". - wzruszenie - u nas mnóstwo znaków.

27 Stycznia 2019 roku

Komunia Święta

Pan Jezus: "Pamiętasz te słowa?: "...a Ty im dajesz pokarm pokarm we właściwym czasie". Powiedz tą intencję". - Sprawa, aby powstała strona z tapetami z moich zdjęć, aby zarobiła dużo środków, żeby nakarmić - nakarmić - ubogich - wzruszenie - rozwinąć nasze talenty, też muzyczne na samą Twoją chwałę".

 

 

<  MENU  >

 

 

www.smilinglink.com